Zásady ochrany osobních údajů

Úsilí společnosti Autodíly ANDY při ochraně osobních údajů

Ochrana bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů je pro společnost Autodíly ANDY velmi důležitou oblastí, a proto naše společnost provádí svou činnost v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat. Doufáme, že níže uvedené zásady Vám pomohou se orientovat v tom, jaké údaje a data může společnosti Autodíly ANDY shromažďovat, jak je společnost Autodíly ANDY využívá a chrání a s kým je může sdílet.


Osobní údaje

Společnost Autodíly ANDY nebude prostřednictvím svých webových stránek shromažďovat žádné Vaše osobní údaje (např. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), ledaže se dobrovolně rozhodnete nám tyto údaje poskytnout (např. prostřednictvím registrace či průzkumů) nebo nám k tomu dáte svůj souhlas, případně je to jinak dovolené na základě platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů.


Účel použití

Když nám poskytnete své osobní údaje, obvykle je použijeme pro účely odpovědi na Váš dotaz, zpracování objednávky nebo poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám. Za účelem udržování našeho vztahu s Vámi jako naším zákazníkem: můžeme rovněž ukládat a zpracovávat osobní údaje, nebo můžeme (my nebo třetí osoba naším jménem) využít osobní údaje ke kontaktování Vaší osoby nebo firmy s nabídkou společnosti Autodíly ANDY ve snaze naplnit Vaše obchodní potřeby nebo v rámci realizace on-line průzkumů s cílem lépe porozumět potřebám našich zákazníků.
Pokud se rozhodnete, že nechcete, aby byly Vaše osobní údaje využívány pro účely udržování vztahu s Vámi jako naším zákazníkem (zejména se jedná o direct marketing), Vaše rozhodnutí budeme respektovat. Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme za náhradu třetím osobám.


Omezení účelu

Společnost Autodíly ANDY bude shromažďovat, používat nebo sdělovat osobní údaje, které poskytnete on-line, pouze pro účely, které jsou Vám sděleny, ledaže takové poskytnutí:
je použitím osobních údajů pro dodatečný účel, jenž přímo souvisí s původním účelem, pro který byly osobní údaje shromažďovány, je nezbytné pro účely přípravy, sjednání a plnění smlouvy s Vámi, vyžaduje zákon nebo kompetentní státní nebo soudní orgán, je nutné za účelem stanovení nebo ochrany právního nároku nebo obhajoby, je nutné za účelem zabránění podvodu nebo jiné trestné činnosti, jako je úmyslný útok na systémy informačních technologií společnosti Autodíly ANDY.


Data o komunikaci nebo využití

Přístupem na naše webové stránky prostřednictvím telekomunikačních služeb dochází k technickému generování komunikačních údajů (např. adresa v internetovém protokolu) nebo údajů o využití (např. informace o zahájení, konci a délce každého přístupu nebo informace o telekomunikačních službách, které jste použili), přičemž tato data je možné přiřadit k Vašim osobním údajům. Pokud je to nezbytně nutné, budou data o Vaší komunikaci nebo využití shromažďována, zpracovávána a používána, přičemž tyto úkony budou prováděny v souladu s platným právním rámcem ochrany osobních údajů.
¨

Vyloučit ze sledování provozu webových stránek

„Cookies“ – informace, které se automaticky ukládají na váš počítač
Při prohlížení našich webových stránek se mohou na váš počítač ukládat určitá data ve formě tzv. cookies, jejichž úkolem je umožnit automatické rozpoznání počítače při příští návštěvě. Cookies nám mohou pomáhat různými způsoby, například nám umožňují lépe přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům nebo zajišťují ukládání hesel, abyste se při další návštěvě nemuseli znovu přihlašovat. Pokud nechcete, aby se na Vašem počítači ukládaly cookies, nastavte si svůj internetový prohlížeč tak, abyste vymazali všechny cookies z pevného disku počítače, abyste zablokovali příjem všech cookies nebo abyste před uložením cookies museli potvrdit příslušné upozornění.


Děti

Společnost Autodíly ANDY nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí, aniž by od nich nevyžadovala souhlas rodičů, pokud to vyžaduje platný zákon. Osobní údaje dítěte použijeme nebo sdělíme pouze v případech povolených zákonem, abychom získali souhlas rodiče podle místního zákona nebo předpisu nebo abychom chránili dítě. Definice „dítěte“ nebo „dětí“ musí zohledňovat platné zákony, ale i národní a regionální kulturní zvyky.Zabezpečení

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně a proti jejich neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu k nim uplatňuje společnost Autodíly ANDY bezpečností opatření technického a organizačního rázu. Společnost Autodíly ANDY není odpovědná za obsah jiných webových stránek ani za uplatňování zásad ochrany dat jejich vlastníky.


Otázky či připomínky

Společnost Autodíly ANDY odpoví na důvodnou žádost o nahlédnutí do vlastních osobních údajů a o jejich opravu či doplnění, případně odstranění nepřesností. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek ohledně zásad ochrany osobních údajů společnosti Autodíly ANDY nás informujte o svém požadavku. S postupným vývojem internetu se budou vyvíjet i naše zásady ochrany osobních údajů. Změny našich zásad budou zveřejňovány na této stránce. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a informovali se o aktuálním vývoji.

Zboží bylo přidáno do košíku
 Pokračovat v nákupu

Dokončit objednávku 

Máte dotaz k tomuto zboží?
Napište nám:

 Odeslat

Zavřít